Bonava lämnar uppdatering om verksamheten i S:t Petersburg i Ryssland

Publicerad

Bostadsutvecklaren Bonava lämnar en uppdatering med anledning av den pågående krisen i Europa och dess påverkan på bolagets verksamhet

”Den väpnade konflikten som pågår i Ukraina är en humanitär katastrof vilken medför en osäkerhet för vår verksamhet. Vi följer utvecklingen noggrant och de eventuella effekter den kan medföra för vårt bolag. Det är för tidigt att uttala sig om hur Bonava kommer att påverkas men givet situationens allvar ökar vi transparensen kring vår verksamhet i S:t Petersburg”, skriver Bonava i ett pressmeddelande.

Bonava har 370 kollegor i S:t Petersburg. Bonava ser för tillfället ser inte någon särskild påverkan på bolagets övriga marknader.

Under 2021 uppgick nettoomsättningen i S:t Petersburg till 745 miljoner kronor, motsvarande 5 procent av koncernens nettoomsättning. S:t Petersburgs del av det totala rörelseresultatet för koncernen 2021 uppgick till 155 miljoner kronor. Bonava har idag 810 bostäder i produktion i S:t Petersburg och produktionen fortgår enligt plan. Majoriteten av de bostäder som är i produktion har kunderna redan förskottsbetalat och dessa förväntas överlämnas under slutet av 2022 och början på 2023. Bonava har inga produktionsstarter planerade under det första kvartalet i S:t Petersburg.

Kortsiktigt innebär den ryska centralbankens beslut, att höja reporäntan till 20 procent, inte någon väsentlig effekt för Bonava. Den lokala projektfinansieringen kommer inte att påverkas i någon högre utsträckning då både Bonavas upplåning och utlåning är baserad på reporäntan.

Bonava har ingen säkring i rubel vilket innebär att nedgången i rubel får en negativ omräkningseffekt på bolagets siffror. Den rubelkurs som gällde vid stängning den 28 februari hade en negativ påverkan på koncernens eget kapital om minus 129 miljoner kronor givet redovisat eget kapital om 666 miljoner kronor per den 31 december 2021. S:t Petersburgs del av totalt eget kapital i koncernen uppgick till 8 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons