Bolagsverket ger klartecken för fusionen mellan Transfer Group och Sensec

Publicerad

Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionsplanen mellan Transfer Group och Sensec Holding. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen den 18 mars. I samband med registreringen av fusionen kommer Sensec att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Transfer. Sista dag för handel i Sensecs aktie på Nasdaq First North Growth Market är beslutad till att vara den 14 mars.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i Sensecs aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i Sensec erhålls 0,751671359 aktier i Transfer.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons