Bluelake Mineral vill ansöka om miljötillstånd för Rönnbäckenprojektet, behövs 100 miljoner kronor

Publicerad

Bluelake Mineral uppdaterar om sitt nickel- och koboltprojekt, även känt som Rönnbäckenprojektet, i Storuman kommun, Västerbottens län.

Efter en genomförd preliminär lönsamhetsbedömning av projektet är planen att fortsätta med en ansökan om miljötillstånd. Detta kräver att bolaget genomför en förstudie (preliminary feasibility study) och en miljökonsekvensbeskrivning. Finansieringen av dessa studier uppskattas preliminärt till cirka 100 miljoner kronor.

Bluelake bedömer att denna finansiering kan ske direkt i dotterbolaget Nickel Mountain, vilket i sådana fall inte kräver någon nyemission i Bluelake.

”Detta steg innebär kontakt med möjliga investerare för säkra finansiering och dialog med olika intressenter bl a kommun och myndigheter, markägare och invånare, lokalt och regionalt näringsliv, samt rennäring”, heter det vidare.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons