Blackrock tror inte att Fed kommer lyckas stävja inflationen, istället kommer de tvingas leva med högre inflation

Publicerad

Fondjätten Blackrock skriver i sin veckokommentar att de inte övertygas av Feds retorik från senaste räntemötet att snabbt höja styrräntorna för att stävja inflationen. Centralbanken kommer istället tvingas acceptera en högre inflation framöver.

I veckokommentaren går att läsa att Fed förde en förvånansvärt hökaktig ton men att centralbanken i själva verket målar in sig i ett hörn. Fed riskerar nu istället att bromsa ekonomin och en kraftig räntehöjning skulle associeras med en för hög kostnad i form av minskad tillväxt och ökad arbetslöshet.

Vidare skriver de att inflationen främst drivs av begränsningar inom leverantörskedjorna och stigande råvarupriser. Blackrock tror att Feds sanna intention är att acceptera en högre inflation än vad de kommunicerat för att hålla nere arbetslösheten.

Blackrock spår att Fed kommer höja räntan till nivåer från före pandemin nu i år men därefter kommer centralbanken att avvakta.

Blackrock skriver vidare att risken för lågkonjunktur har stigit sedan Feds senaste räntemöte. Blackrock ser två riskabla scenarier framöver. Ett vore om Fed trots allt skulle höja räntan kraftigt vilket kan försätta ekonomin i en lågkonjunktur. Det andra vore om inflationsförväntningarna rubbades och att investeringskollektivet tappar förtroende för centralbanken, vilket skulle tvinga Fed att agera aggressivt.

Blackrock skriver även att de fortsatt föredrar aktier framför krediter. Investmentbanken underviktar fortsatt statsobligationer och föredrar kortfristiga räntepapper framför långfristiga.

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons