Bioinvent ökar förlusten något

Publicerad

Läkemedelsbolaget Bioinvent redovisar tydligt minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk till 5,9 miljoner kronor (16,2).

Rörelseresultatet blev -89,7 miljoner kronor (-80,9).

Resultatet både före och efter skatt var -77,9 miljoner kronor (-73,7).

Resultatet per aktie var -1,18 kronor (-1,12).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -65,9 miljoner kronor (-78,9).

Likvida medel uppgick till 1 219 miljoner kronor (1 546).

”Under årets första kvartal gjorde vi ytterligare betydande framsteg i vår pipeline av kliniska program riktade mot TNFR2 och FcyRIIB och byggde vidare på det momentum vi etablerade under ett mycket framgångsrikt 2023. När vi blickar framåt under 2024 förbereder vi oss för flera presentationer av nya data från våra sex pågående kliniska program”, kommenterar vd Martin Welschof.

Bioinvent, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning5,916,2-63,6%
Rörelseresultat-89,7-80,9
Resultat före skatt-77,9-73,7
Nettoresultat-77,9-73,7
Resultat per aktie, kronor-1,18-1,12
Kassaflöde från löpande verksamhet-65,9-78,9
Likvida medel1 2191 546-21,2%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons