Bioinvent minskar omsättning – 2024 kan bli genombrottsår enligt vd

Publicerad

Läkemedelsbolaget Bioinvent redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 25,7 procent till 15,3 miljoner kronor (20,6).

Rörelseresultatet blev -110,9 miljoner kronor (-79,3).

Resultatet före skatt var -97 miljoner kronor (-78,3).

Resultatet efter skatt blev -97,2 miljoner kronor (-78,3).

Resultat per aktie uppgick till -1,48 kronor (-1,21).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -72,4 miljoner kronor (-71,7).

Likvida medel uppgick till 1 283 miljoner kronor (1 593,6).

”2023 var en milstolpe för Bioinvent med positiva kliniska resultat från tre fas 1/2-program. Dessa data, med stöd av partnerskap, en stark kassa och en solid investerarbas, gör att 2024 kan komma att bli ett verkligt genombrottsår för BioInvent, drivet av förväntade kliniska framsteg i vår pipeline”, uppger vd Martin Welschof i en kommentar.

Han skriver att bolaget har ytterligare partnermöjligheter under 2024 och framåt.

”Med potentiella kliniska resultat från vart och ett av våra sex kliniska program tror vi att 2024 har förutsättningar att bli ett genombrottsår”, uppger Bioinvent-chefen.

Bioinvent, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning15,320,6-25,7%
Rörelseresultat-110,9-79,3
Resultat före skatt-97-78,3
Nettoresultat-97,2-78,3
Resultat per aktie, kronor-1,48-1,21
Kassaflöde från löpande verksamhet-72,4-71,7
Likvida medel1 2831 593,6-19,5%
Årsutdelning per aktie, kronor0

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons