Biogaias probiotika Protectis ökar SARS-CoV-2 antikroppssvar hos vuxna

Publicerad

En randomiserad, trippel-blindad, placebo-kontrollerad studie med bioteknikbolaget Biogaias probiotika Protectis visade sig öka SARS-CoV-2 antikroppstitrar hos friska frivilliga efter 28 dagar eller mer efter vaccination. Det tyder på att tillskott av probiotika kan förbättra det långsiktiga skyddet mot genombrottsinfektioner, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Syftet med studien var att undersöka effekten av Biogaias probiotikatillskott Protectis på SARS-CoV-2-specifika antikroppssvar efter naturlig infektion eller vaccination. Även om det primära utfallsmåttet, baserat på infekterade individer inte nådde statistisk signifikans mellan interventionsgrupperna, så visade fullt vaccinerade individer som konsumerade Biogaia Protectis ökade IgA-antikroppsnivåer efter att 28 dagar eller mer hade förflutit sedan vaccination.

Studien genomfördes vid Nutrition-Gut-Brain Interactions Research Centre, Örebro universitet.

– Såvitt vi vet är det här den första studien som undersöker effekten av probiotikatillskott på olika SARS-CoV-2-antikroppsklasser, inklusive virusneutraliserande antikroppar i en antikroppsnaiv kohort, säger professor Robert Brummer, en av forskarna bakom studien.

Resultaten tyder på att Biogaia Protectis kan förbättra det långsiktiga skyddet mot genombrottsinfektioner efter vaccination. Samma typ av antikroppar som ökas av probiotika i denna studie har tidigare visat sig vara skyddande mot genombrottsinfektioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons