Bioarctic ökar förlusten

Publicerad

Forskningsbolaget Bioarctic redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten mer än dubblades.

Omsättningen sjönk 35,7 procent till 2,7 miljoner kronor (4,2).

Rörelseresultatet blev -100,9 miljoner kronor (-45,7).

Resultatet efter skatt blev -102,3 miljoner kronor (-45,8).

Resultat per aktie hamnade på -1,16 kronor (-0,52).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -63,8 miljoner kronor (-45,6).

Likvida medel uppgick till 1 042 miljoner kronor (751,8).

Bioarctic, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning2,74,2-35,7%
Rörelseresultat-100,9-45,7
Nettoresultat-102,3-45,8
Resultat per aktie, kronor-1,16-0,52
Kassaflöde från löpande verksamhet-63,8-45,6
Likvida medel1 042751,838,6%

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons