Bilia minskar omsättning och rörelseresultat (uppdatering)

Publicerad

(mer info och vd-kommentar)

Bilhandlarbolaget Bilia redovisar både minskande omsättning och rörelseresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 5,1 procent till 9 371 miljoner kronor (9 871).

Efterfrågan på begagnade bilar uppges ha varit stabil under perioden.

“Begagnatmarknaden är ett av våra fokusområden och vi jobbar aktivt med att stärka vårt utbud”, säger vd Per Avander.

Rörelseresultatet blev 287 miljoner kronor (380), med en rörelsemarginal på 3,1 procent (3,8).

Operativt rörelseresultat blev 333 miljoner kronor (431), med en operativ rörelsemarginal på 3,6 procent (4,4).

”Västeuropa redovisade ett högre operativt rörelseresultat medan Sverige och Norge redovisade ett lägre resultat”, skriver Bilia.

Den viktiga Serviceaffären hade ett resultat på 281 miljoner kronor (297). Justerat för färre antal arbetsdagar var resultatet i nivå med föregående år. Serviceaffären stod förra året för 62 procent av Bilias operativa rörelseresultat.

Resultatet före skatt var 201 miljoner kronor (320).

Resultatet efter skatt blev 156 miljoner kronor (251), och per aktie 1,70 kronor (2,73).

I rapporten uppges det att bolaget tycks se signaler på en förbättrad konjunktur.

”Vi tror oss skönja vissa positiva signaler hos våra kunder utifrån lägre inflation och förväntade framtida räntesänkningar”, säger vd Per Avander.

Bilia, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning9 3719 871-5,1%
Rörelseresultat287380-24,5%
Rörelsemarginal3,1%3,8%
Operativt rörelseresultat333431-22,7%
Operativ rörelsemarginal3,6%4,4%
Resultat före skatt201320-37,2%
Nettoresultat156251-37,8%
Resultat per aktie, kronor1,702,73-37,7%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons