Bilia kallar till årsstämma den 7 april

Publicerad

Aktieägarna i bilhandlarbolaget Bilia kallas till årsstämma torsdagen den 7 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 8 kronor per aktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 2 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår nyval av Caroline af Ugglas som styrelseledamot. Eva Eriksson och Mats Holgerson har avböjt omval. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Gunnar Blomkvist, Anna Engebretsen, Ingrid Jonasson Blank, Nicklas Paulson, Jan Pettersson, Mats Qviberg och Jon Risfelt. Omval föreslås av Mats Qviberg som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om indragning av 6,5 miljoner egna aktier som återköpts av bolaget.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons