Biden tillsätter skuldtaksteam

Publicerad

USA:s president Bidens administration har beordrat inrättandet av en arbetsgrupp för att studera sätt att kringgå framtida stridigheter om det amerikanska skuldtaket, det rapporterar Bloomberg med hänvisning till ett uttalande.

Uppgifterna kommer månader efter att nationen fördes till randen av betalningsinställelse (default). Det slutade med att president Biden, två dagar innan deadline, signerade lagförslaget om att upphäva det amerikanska skuldtaket på 31,4 biljoner dollar.

Ledare för gruppen ska bli Vita husets rådgivare Stuart Delery och Leal Brainard som är chef för National Economi Council. Gruppen ska bestå av tjänstemän utan några republikanska medlemmar.

”Gruppen kommer att överväga åtgärder som kongressen kan vidta samt vad administrationen kallar ’konstitutionellt baserade’ lösningar för att avvärja framtida skuldtaksstrider”, heter det.

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Annons