Beyond Frames: Stark försäljning av Ghosts of Tabor bakom tillväxt – Penser Access by Carnegie

Publicerad

Avslutar året starkt

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 40,4 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 853% y/y. Den exceptionellt starka tillväxten går att härleda till spelet Ghosts of Tabor. Siffran var ca 24% högre än våra försäljningsestimat för kvartalet, detta främst hänförligt till denna titel. EBITDA uppgick till 3,8 mkr, vilket motsvarar en marginal om 9%. Även denna siffra var ca 23% högre än våra estimat. Den 8e februari lanserades Ghosts of Tabor på Meta Quest Stores huvudlista och har sedan dess innehaft en topp fyra-placering. Vi ser således en fortsatt stark försäljningsutveckling för bolaget.

https://mfn.se/a/penser-access/beyond-frames-stark-forsaljning-av-ghosts-of-tabor-bakom-tillvaxt

https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/26/beyondframesq4.pdf

Penser Access by Carnegie

Annons