Besqab minskar omsättning och rörelseresultat (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Bostadsutvecklaren Besqab redovisar lägre intäkter och resultat i andra kvartalet 2023 jämfört med samma kvartal i fjol. Siffrorna avser segmentsredovisningen.

Intäkterna sjönk 13,0 procent till 408,6 miljoner kronor (469,7).

Rörelseresultatet blev 6,2 miljoner kronor (30,3), med en rörelsemarginal på 1,5 procent (6,5).

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till -11,0 miljoner kronor (0,0)

Resultatet efter skatt blev -21,2 miljoner kronor (27,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,53 kronor (1,80).

Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (40) och antal sålda bostäder uppgick till 54 (101) i andra kvartalet.

Bolaget har i genomfört den beslutade företrädesemissionen vilken tillfört bolaget 833 miljoner kronor före emissionskostnader.

Besqabs samtliga utestående seniora icke säkerställda obligationer om totalt 800 miljoner kronor med förfall i maj 2024 har återlösts i förtid.

Besqab har meddelat att organisationen anpassas för lägre produktionsvolymer till följd av det försämrade marknadsläget och har lagt ett varsel om 40 medarbetare.

– Vi har fortsatt en hög pågående produktion där vi fokuserar på att leverera nya hållbara bostäder till våra kunder under det kommande året. Samtidigt arbetar vi med ambitionen att kunna produktionsstarta nya attraktiva projekt under hösten, kommenterar vd Carola Lavén i delårsrapporten.

– Vår pågående produktion omfattade vid utgången av rapportperioden 1 347 bostäder, varav 984 bostadsrätter och drygt 360 hyresrätter och vårdbostäder för eget ägande. Det är fortfarande en hög pågående produktionsvolym men på grund av de kraftigt förändrade marknadsförutsättningarna ser vi framför oss en minskad volym 2023 och 2024, fortsätter Carola Lavén.

Besqab, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning408,6469,7-13,0%
Rörelseresultat6,230,3-79,5%
Rörelsemarginal1,5%6,5%
Nettoresultat-21,227,5
Resultat per aktie, kronor-0,531,80

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons