Bellpal kallar till årsstämma den 29 juni

Publicerad

Aktieägarna i teknikbolaget Bellpal kallas till årsstämma torsdagen den 29 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Förslaget till val av styrelse är ännu inte klart och kommer meddelas senare.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 20 miljoner och högst 80 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons