Beijer Refs styrelse föreslås till omval

Publicerad

Aktieägarna i kylgrossisten Beijer Ref kallas till årsstämma torsdagen den 7 april i Malmö.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,10 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på 0,60 kronor vid första tillfället och 0,50 kronor vid andra tillfället.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Kate Swann samt styrelseledamöterna Joen Magnusson, Albert Gustafsson, Per Bertland, Frida Norrbom Sams, Kerstin Lindvall och William Striebe.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram samt kopplat till det bemyndigande från stämman att förvärva och överlåta egna aktier.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att emittera aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons