Beijer Byggmaterial ser vändning i sikte

Publicerad

Beijer Byggmaterial ser en vändning av byggmarknaden framöver.

”Förbättrad konjunktur i andra europeiska länder och en stabilisering av räntan är positiva signaler som indikerar att renoveringsmarknaden har möjlighet att vända upp under andra halvåret 2024, vilket gör att vi tror på en successiv återhämtning och att 2024 har en vändning i sikte”, skriver byggvaruhuset i en konjunkturrapport.

Enligt Beijer Byggmaterials branschrapport kommer det emellertid att dröja innan fastighetsinvesteringar och nyproduktion kommer tillbaka till normala nivåer. Istället är det renoveringar som spelar en viktigare roll framöver.

– Ett förstärkt ROT-avdrag, en bottnad ränta, stabila energipriser och mönster som signalerar en kommande ökad aktivitet inom byggmarknaden – tillsammans med god tillgänglighet av entreprenörer, anser vi ger ett utmärkt läge för många, både privatpersoner, fastighetsägare och industri att starta upp tidigare inbromsade eller framskjutna projekt. Det är helt enkelt ett bra tillfälle att starta upp ett byggprojekt i nuvarande marknadssituation, säger kategori & inköpsdirektör Peter Sjöström, Beijer Byggmaterial.

Bolaget bedömer att det kommer att vara en relativt stabil prisutveckling under det andra kvartalet. Samtidigt ser man stigande priser på flera områden såsom styren, metallskrot,
trävaror med mera.

”Det kan upplevas märkligt att priser stiger på detta sätt i en svår lågkonjunktur. Vår
bedömning är att det till stor del beror på att många producenter valt att begränsa sin
produktion för att möta en förväntad lägre efterfråga, i kombination med effekterna av
en kraftig inflation i många länder”, skriver kedjan.

Ytterligare en aspekt som påverkar är låga mellanlager i värdekedjorna.

Kedjan bedömer att det är svårt att bedöma utvecklingen efter det andra kvartalet.

”Vi estimerar att prishöjningarna av råvaror inte är långsiktigt hållbara om inte marknaden vänder uppåt snabbare och kraftigare än vi förväntar oss. Den globala efterfrågan är inte stark nog att motivera prishöjningar på detta sätt.”

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons