Barrick Golds rapporterar sekventiellt högre produktion i Q2

Publicerad

Guldproducenten Barrick Gold presenterar preliminära försäljnings- och produktionssiffror för det andra kvartalet.

Försäljningen av guld uppgick till en miljon uns och av koppar till 101 miljoner pund.

Samtidigt var produktionen 1,01 miljoner uns guld och för koppar 107 miljoner pund. Båda utfallen är högre än jämfört med föregående kvartal. I fallet med guldproduktionen blev siffran högre tack vare en ökad produktion vid Carlin, drivet av en återgång till normala produktionsnivåer efter omfattande underhållsarbeten under årets första fyra månader, samt högre halter vid både Kibali och Veladero.

Kopparproduktionen blev högre på kvartalsbasis främst tack vare Lumwana-gruvan.

Barrick Gold uppger också att det realiserade kopparpriset för andra kvartalet väntas bli 3-5 procent lägre än det genomsnittliga marknadspriset för koppar under samma period. Detta beror främst på preliminära prisjusteringar som gjorts för att återspegla nedgången i kopparpriset under andra kvartalet.

Prestationen i det andra kvartalet rubbar inte förväntningarna, utan bolaget uppger att de är fortsatt på väg att uppnå prognoserna för guld och koppar för helåret.

Barrick Gold släpper fullständiga siffror för andra kvartalet den 8 augusti.

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2023/stronger-q2-puts-barrick-on-track-to-achieve-2023-targets/default.aspx

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons