Balders förvaltningsresultat i princip oförändrat

Publicerad

Fastighetsbolaget Balder redovisar ett i princip oförändrat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 2 943 miljoner kronor (2 550), en ökning med 15,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 2 201 miljoner kronor (1 912), en ökning med 15,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 655 miljoner kronor (1 645), en ökning med 0,6 procent mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -1 miljoner kronor (15). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -2 644 miljoner kronor (2 243). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 279 miljoner kronor (513).

Resultatet före skatt var -1 454 miljoner kronor (4 118).

Resultatet efter skatt blev -1 292 miljoner kronor (3 625).

Resultat per aktie hamnade på -0,75 kronor (3,09).

Substansvärde per aktie låg på 91,12 kronor (91,97).

Balder, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter2 9432 55015,4%
Driftnetto2 2011 91215,1%
Förvaltningsresultat1 6551 6450,6%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat-115
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-2 6442 243
Värdeförändringar derivat, totalt279513-45,6%
Resultat före skatt-1 4544 118
Nettoresultat-1 2923 625
Resultat per aktie, kronor-0,753,09
Substansvärde per aktie, kronor91,1291,97-0,9%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons