Bahnhof ökar omsättning och rörelseresultat – höjer utdelningen (uppdatering)

Publicerad

(mer info, vd-kommentar och utsikter)

Bredbandsoperatören Bahnhof redovisar både ökande omsättning och rörelsevinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 8,6 procent till 484,8 miljoner kronor (446,6).

”Omsättningen landar i stort sett som prognostiserat. Vi flyttar kort sagt fram våra positioner ytterligare med en organisk kundtillväxt både på privat- och företagssidan”, kommenterar vd Jon Karlung.

Under det fjärde kvartalet växer Bahnhof med 2 955 nya kunder netto till totalt 456 922
hushåll den sista december 2023. Det är flest av alla operatörer i Sverige, påpekar bolaget i rapporten.

Företagsaffärerna steg samtidigt till 595 miljoner kronor (530), sett till helåret.

”Vi växer särskilt inom området stabila och driftsäkra kommunikationstjänster”, skriver Bahnhof.

Rörelseresultatet blev 73,0 miljoner kronor (58,5), med en rörelsemarginal på 15,1 procent (13,1).

Resultatet före skatt var 76,0 miljoner kronor (58,4).

Resultatet efter skatt blev 58,2 miljoner kronor (44,2), och per aktie 0,54 kronor (0,41).

I utdelning föreslås 2,00 kronor per aktie, att jämföra med 1,75 kronor per aktie året innan, varav 0,50 kronor var i form av extrautdelning.

Bahnhofs prognos för helåret 2024 är en omsättning som överstiger 2 miljarder kronor, med en rörelsemarginal på drygt 12 procent.

2023 blev omsättningen cirka 1,88 miljarder kronor och rörelsemarginalen 14,1 procent.

Bahnhof, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning484,8446,68,6%
Rörelseresultat73,058,524,8%
Rörelsemarginal15,1%13,1%
Resultat före skatt76,058,430,1%
Nettoresultat58,244,231,7%
Resultat per aktie, kronor0,540,4131,7%
Årsutdelning per aktie, kronor2,001,7514,3%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons