Axfoods resultat högre än väntat

Publicerad

Dagligvarubolaget Axfood redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var bättre än väntat.

Omsättningen steg 12,6 procent till 20 797 miljoner kronor (18 468). Utfallet kan jämföras med Modular Finance analytikerkonsensus som låg på 20 965.

Detaljhandelsomsättningen uppgick till 16 098 miljoner kronor (13 803), en ökning med 16,6 procent.

Rörelseresultatet blev 878 miljoner kronor (789), väntat rörelseresultat var 827. Detta inkluderar inklusive jämförelsestörande poster om totalt -64 miljoner kronor (-39). Rörelsemarginalen var 4,2 procent (4,3).

Justerat rörelseresultat uppgick till 942 miljoner kronor (828), väntat var 894, med en justerad rörelsemarginal på 4,5 procent (4,5).

Resultatet efter skatt blev 631 miljoner kronor (590), analytikerkonsensus 590.

Resultat per aktie hamnade på 2,93 kronor (2,75).

Axfood, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning20 79720 965-0,8%18 46812,6%
Rörelseresultat8788276,2%78911,3%
Rörelsemarginal4,2%3,9%4,3%
Rörelseresultat, justerat9428945,4%82813,8%
Rörelsemarginal, justerad4,5%4,3%4,5%
Nettoresultat6315906,9%5906,9%
Resultat per aktie, kronor2,932,756,5%

Konsensusdata från Modular Finance

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons