Axel Johnson redovisar rekordresultat

Publicerad

Axel Johnson ökade omsättningen och vinsten under förra året. Resultatet nådde en ny rekordnivå.

Omsättningen steg 9,0 procent till 94 685 miljoner kronor (86 864).

Resultatet före skatt var 2 404 miljoner kronor (1 669). ResultatAX uppgick till 3 669 miljoner (2 754) .

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 4 246 miljoner kronor (4 713).

”Under 2021 nådde vi Axel Johnsons bästa resultat någonsin. Vi fortsatte också att röra oss i det höga tempo som krävs för att nå vårt 10/50-förnyelsemål, trots att året både påbörjades och avslutades i pandemins tecken. Det är ett styrkebesked, som visar på stora möjligheter framåt”, uppger vd Mia Brunell Livfors i en kommentar.

Bolagen förbättrade resultaten under 2021. Förändringen av koncernen fortgår fortsatt.

”Att vi håller ett högt tempo i vår transformation reflekteras också i våra siffror. När vi mäter framåtrörelsen mot vårt 10/50-mål – som säger att hälften av våra intäkter om tio år ska komma från sådant vi inte gör idag – så ser vi att vi sju år in i den första mätperioden med marginal håller den takt som krävs för att nå målet”, uppger Axel Johnson-chefen.

Hon bedömer att företaget står stark i den osäkerhet som uppstått.

Axel Johnson, Mkr20212020FörändringNettoomsättning94 68586 8649,0%Resultat före skatt2 4041 66944,0%Kassaflöde från löpande verksamhet4 2464 713-9,9%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons