AXA WF Defensive Optimal Income ökade 1,11 procent i december – fortsatt optimistisk gällande aktier

Publicerad

Fonden AXA WF Defensive Optimal Income F EUR steg 1,11 procent i december. Under 2021 har fonden avkastat 0,16 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Serge Pizem.

Inledningsvis noterar förvaltaren att nya restriktioner kopplat till omikron främst går att härleda till Europa, men att det värsta förmodligen är att vänta i USA och Kina där vaccinationstakten är låg. Vidare noteras den höga inflationen samt amerikanska centralbankens accelererade schema för nedtrappning av stödköp.

Vidare förklaras att fonden successivt under 2021 ökat exponeringen mot småbolagsindexet Russell 2000, som ett resultat av fondens positiva syn på aktier. Exponeringen mot Kina ha påverkat fondens utveckling negativt under året.

Avslutningsvis spår förvaltaren att aktier kommer utvecklas väl under 2022, trots den ökade risknivån som går att tyda på marknaden. Ur ett makroekonomiskt perspektiv resonerar förvaltaren i att återhämtningen från pandemin kommer fortsätta, men att tillväxten kommer bromsa något under året. Efterfrågan förväntas fortsätta ligga på en hög nivå. Samtidigt tror man att problem med flaskhalsar inom leveranskedjor kommer finnas kvar även om de förväntas lätta gradvis under året.

Fondens aktieandel stod för cirka 35 procent medan fondens räntedel stod för cirka 50 procent av totalportföljen.

De största innehaven i fondens aktieportfölj vid månadsskiftet var Nestle, Prysmian och BNP Paribas med portföljvikter om 2,08, 1,43 respektive 1,20 procent.

AXA WF Defensive Optimal Income F EUR, %december, 2021Fond MM, förändring i procent1,11Fond i år, förändring i procent0,16

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons