Avanza hade ett nettoinflöde på 4,88 miljarder kronor i november

Publicerad

Nätmäklaren Avanza hade ett nettoinflöde på 4,88 miljarder kronor under november. Utfallet motsvarar en minskning på 32 procent mot föregående månad. Avanza ger ingen procentuell jämförelse mot fjolåret, som inkluderade en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner på -2,4 miljarder kronor till Futur Pension, samt ett utflöde på -4,4 miljarder kronor kopplat till förvaltaraffären.

Antalet kunder ökade netto med 8 820 till 1 890 900.

Sparkapitalet uppgick till 741,1 miljarder kronor, en ökning på 6 och 9 procent mot förra månaden respektive samma månad året innan.

Antal courtagegenererande notor per handelsdag uppgick till 112 500 stycken, en minskning på -1 procent mot oktober och -25 procent mot samma månad 2022.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons