Autolivs justerade resultat högre än väntat

Publicerad

Fordonssäkerhetsbolaget Autoliv redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var bättre än väntat.

Omsättningen steg 26,6 procent till 2 635 miljoner dollar (2 081). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 537.

Rörelseresultatet blev 94 miljoner dollar (124). Rörelsemarginalen var 3,6 procent (6,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 212 miljoner dollar (124), väntat var 196, med en justerad rörelsemarginal på 8,0 procent (6,0).

Resultat per aktie hamnade på 0,61 dollar (0,91). Justerat resultat per aktie blev 1,93 dollar (0,90).

Autoliv, MUSDQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning2 6352 5373,9%2 08126,6%
Rörelseresultat94124-24,2%
Rörelsemarginal3,6%6,0%
Rörelseresultat, justerat2121968,2%12471,0%
Rörelsemarginal, justerad8,0%7,7%6,0%
Resultat per aktie, USD0,610,91-33,0%
Resultat per aktie, justerat, USD1,930,90114,4%

Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons