Atrium Ljungberg ökar förvaltningsresultatet i Q2

Publicerad

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 699 miljoner kronor (619), en ökning med 12,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 332 miljoner kronor (268), en ökning med 23,9 procent mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -8 miljoner kronor (11). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -588 miljoner kronor (2 742). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 88 miljoner kronor (686).

Resultatet före skatt var -149 miljoner kronor (3 708).

Resultatet efter skatt blev -148 miljoner kronor (3 003).

Resultat per aktie hamnade på -1,17 kronor (23,78).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 264,42 kronor (277,14).

Atrium Ljungberg, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter69961912,9%
Förvaltningsresultat33226823,9%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat-811
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-5882 742
Värdeförändringar derivat, orealiserat88686-87,2%
Resultat före skatt-1493 708
Nettoresultat-1483 003
Resultat per aktie, kronor-1,1723,78
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor264,42277,14-4,6%

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons