Atlas Copco ökade rörelseresultatet mer än väntat (uppdatering)

Publicerad

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar en omsättning som var högre än väntat i andra kvartalet. 2023. Rörelseresultatet var bättre än väntat.

Nettoomsättningen steg 31,0 procent till 43 364 miljoner kronor (33 111). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 40 871 miljoner kronor.. Den organiska försäljningstillväxten var 18 procent (8).

Rörelseresultatet blev 9 189 miljoner kronor (7 279), väntat rörelseresultat var 8 786 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 21,2 procent (22,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 9 488 miljoner kronor (7 042), väntat var 8 853 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 21,9 procent (21,3).

Resultatet före skatt var 9 026 miljoner kronor (7 305).

Resultatet efter skatt blev 6 941 miljoner kronor (5 678), analytikerkonsensus var på 6 720 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 1,42 kronor (1,16).

Orderingången landade på 43 471 miljoner kronor (41 010), vilket är 1,7 procent högre än analytikerkonsensus på 42 744 miljoner kronor. Orderingången minskade organiskt med 5 procent.

Operativt kassaflöde var 2 864 miljoner kronor (3 064) och avkastning på sysselsatt kapital var 30 procent (28) i andra kvartalet.

Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer försvagas något jämfört med den höga nuvarande nivån, skriver bolaget om marknadsutsikterna på kort sikt.

Tidigare utsikter, från föregående delårsrapport var att Atlas Copco förväntar sig att kundernas underliggande aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

– Det glädjer mig att kunna presentera ett kvartal med rekordhög omsättning och rörelseresultat. Efterfrågan på våra produkter och tjänster var fortsatt stark, kommenterar vd Mats Rahmström i delårsrapporten.

Efterfrågan på Atlas Copco-gruppens produkter och tjänster var fortsatt stark även om orderingången inte nådde förra kvartalets mycket höga nivå. Jämfört med föregående år uppnåddes en solid ordertillväxt för gas- och processkompressorer medan ordervolymerna för industrikompressorer var i stort sett oförändrade.

Efterfrågan på vakuumutrustning var lägre än föregående år och orderingången minskade markant, särskilt för halvledarindustriapplikationer. Ordervolymer för industriella monterings- och visionslösningar ökade, drivet av ökad efterfrågan från fordonsindustrin. Ordervolymerna för kraftutrustning så som portabla kompressorer och generatorer minskade, påverkat av svagare efterfrågan från uthyrningsföretag.

Den specialiserade uthyrningsaffären uppnådde solid ordertillväxt i kvartalet och ordervolymerna
för service ökade i samtliga affärsområden. Totalt ökade orderingången i Europa och Asien men
minskade i Nordamerika.

Atlas Copco, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Orderingång43 47142 7441,7%41 0106,0%
Nettoomsättning43 36440 8716,1%33 11131,0%
Organisk försäljningstillväxt, procent188125,0%
Rörelseresultat9 1898 7864,6%7 27926,2%
Rörelsemarginal21,2%21,5%22,0%
Rörelseresultat, justerat9 4888 8537,2%7 04234,7%
Rörelsemarginal, justerad21,9%21,7%21,3%
Resultat före skatt9 0267 30523,6%
Nettoresultat6 9416 7203,3%5 67822,2%
Resultat per aktie, kronor1,421,1622,4%

Konsensusdata från Factset

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons