Atlant Stability ökade 0,9 procent i november – haft möjligheten att fynda krediter

Publicerad

Fonden Atlant Stability steg 0,9 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,6 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltningschefen Anders Kullberg.

Kullberg inleder med att konstatera att det varit en ytterligare bra månad på aktiemarknaderna efter rekylmånaden i oktober. Inflationsstatistik från USA kom in lägre än väntat vilket utlöste en positiv kursutveckling för aktiemarknaden.

Vidare skriver man att perioden med de riktigt aggressiva räntehöjningarna nu börjar gå mot sitt slut. Kullberg tror att marknaden från och med december kommer att slippa räntehöjningar som blir större än 25-50 punkter.

Däremot tror förvaltaren att effekterna från stigande räntor, högre inflation och fallande tillgångspriser endast börjat ge avtryck i privatekonomin och konjunkturen. Förvaltaren menar att denna process troligtvis kommer fortgå hela 2023 med fallande företagsvinster och en lågkonjunktur.

”Vi utgår tills vidare fortsatt från vårt huvudscenario att det är inflations- och ränteuppgångar som drivit första fasen i börsnedgången och som vi nu anser vara avklarad. Andra fasen tror vi kommer att drivas av kombinationen fallande vinster samt fortsatt högre räntor/alternativavkastning/finansieringskostnader än vi vant oss vid de senaste 15 åren. Till detta kan läggas fallande bostadspriser och stigande arbetslöshet inom vissa sektorer, till exempel restaurang & bygg. Vi noterar att antalet konkurser fortsätter stiga”, skriver Kullberg.

Inför november hade fonden behållit sina skyddande positioner. Dessa bidrog negativt till fondens utveckling under månaden. Nedgången vägdes dock upp av kreditportföljen som stärktes under månaden.

Under månaden har man minskat likviditetsnivåerna ytterligare för att optimera kreditportföljen inför 2023. Kullberg konstaterar att det finns fina möjligheter att fynda krediter och att kreditportföljen aldrig sett mer lovande ut inför ett årsskifte, sett ur ett risk/reward-perspektiv.

Atlant Stability, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent0,9
Fond i år, förändring i procent-3,6

Tove Linder
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons