Assa Abloy övertygat om att kunna hantera utmaningar – vd

Publicerad

Under dagens rapportsamtal diskuterade Assa Abloy bland annat om sina planer att förbättra förvärvet marginaler hos nyligen förvärvade HHI, vars resultat har försämrats på grund av negativa effekter orsakade av utmaningar på bostadsmarknaden i Nordamerika, kostnadsinflation och svårigheter relaterat till prissättning.

Assa Abloy uttryckte förtroende om att förbättra HHI:s resultat under de kommande kvartalen genom åtgärder som vidtagits före förvärvet och förväntade synergier. Assa Abloy ser ingen anledning till att HHI:s ebitda-marginaler inte ska återgå till historiska nivåer på runt 18 procent. I dagsläget ligger de på cirka 12 procent.

Vad gäller bostadsmarknaden i Europa är den fortsatt utmanande, särskilt i Norden, och bolaget vidtar ytterligare kostnadsbesparande åtgärder för att hantera situationen. Normalt brukar 100 000 nya bostäder uppföras i Sverige årligen och i dagsläget ligger den siffran på 20 000, noterar vd Nico Delvaux.

En ljusglimt är momentumet på den kommersiella sidan i USA.

När det gäller prissättningen har Assa Abloy höjt priserna under första och andra kvartalet. Bolaget spår emellertid att det blir tuffare med prishöjningar under andra halvåret med tanke på marknadsavmattningen.

Sammantaget är Assa Abloy fortsatt övertygat om sin förmåga att hantera utmaningar och förväntar sig gradvisa förbättringar på olika marknader under de kommande kvartalen.

I skrivande stund handlas B-aktien ned 1,0 procent medan OMXS30-index tappar 0,7 procent.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons