Assa Abloy ökar rörelseresultatet mer än förväntat

Publicerad

Låsbolaget Assa Abloy redovisar en delårsrapport för det andra kvartalet som slår förväntningarna.

Omsättningen steg 17,0 procent till 34 474 miljoner kronor (29 466). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 33 536. Den organiska försäljningstillväxten var 3 procent (13).

Rörelseresultatet blev 6 875 miljoner kronor (4 406). Rörelsemarginalen var 19,9 procent (15,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 5 500 miljoner kronor (4 406), väntat var 5 295, med en justerad rörelsemarginal på 16,0 procent (15,0).

Resultatet efter skatt blev 3 576 miljoner kronor (3 156). Det justerade resultatet efter skatt blev 3 731 miljoner kronor (3 156), och per aktie 3,36 kronor (2,84).

Operativt kassaflöde uppgick till 6 671 miljoner kronor (3 787).

Assa Abloy, MkrQ2-2023KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2022Förändring
Nettoomsättning34 47433 5362,8%29 46617,0%
Organisk försäljningstillväxt, procent313-76,9%
Rörelseresultat6 8754 40656,0%
Rörelsemarginal19,9%15,0%
Rörelseresultat, justerat5 5005 2953,9%4 40624,8%
Rörelsemarginal, justerad16,0%15,8%15,0%
Resultat före skatt4 208
Nettoresultat3 5763 15613,3%
Justerat resultat per aktie, kronor3,362,8418,3%
Operativt kassaflöde6 6713 78776,2%

Konsensusdata från Bloomberg

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons