Archelon Natural Resources ingår avtal om köpa Arc Gladhammar K

Publicerad

Prospekteringsbolaget Archelon Natural Resources (ANR) har ingått ett avtal med intressebolaget Arc Mining om att förvärva samtliga aktier i Arc Gladhammar K mot en köpeskilling, förutsatt vissa villkors uppfyllande, motsvarande en Net Smelter Return Royalty om 2,25 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet är villkorat av godkännande av transaktionen med erforderlig majoritet på bolagsstämma i Archelon Natural Resources.

Arc Gladhammar ingick 2020 ett avtal om förvärv av bearbetningskoncessionen Gladhammar K nr 1 i Västerviks kommun, Kalmar län från Svenska Bergsbruk i likvidation.

”Inom koncessionen finns en väl dokumenterad guldfyndighet. Bergsstaten har under våren 2023 beslutat att ej medge överlåtelse av koncessionen till Arc Gladhammar. Bergsstatens beslut har överklagats till Regeringen, Näringsdepartementet. ANR anser sig inneha den kompetens, kontaktnät och tillgång till kapital mm som Bergsstaten bland annat kräver för att överlåtelsen av koncessionen ska beviljas”, skriver ANR.

”Bolagets bedömning är att det finns goda förutsättningarna för att överlåtelsen av koncessionen till Arc Gladhammar kommer att beviljas men risken kvarstår att så inte blir fallet” säger ANR:s vd Tore Hallberg.

Bolagets bedömning att köpeskillingen / Net Smelter Return Royaltyn som kan komma att utbetalas till Arc Mining kommer ligga runt 10 miljoner kronor.

ANR innehar cirka 29 procent av samtliga aktier och röster i Arc Mining.

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 8 december 2023.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons