AQ Groups styrelse föreslås till omval

Publicerad

Aktieägarna i verkstadsbolaget AQ Group kallas till årsstämma torsdagen den 21 april i Västerås.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3,33 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Patrik Nolåker och styrelseledamöterna P-O Andersson, Ulf Gundemark, Gunilla Spongh, Claes Mellgren, Lars Wrebo, Annika Johansson Rosengren och Vegard Søraunet.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av en riktad nyemission av teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons