Aptahem fastställer teckningskurs för teckningsoption TO 7 till 32 öre per aktie

Publicerad

Forskningsbolaget Aptahem har fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner TO 7 till 32 öre per aktie. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningstiden löper från 22 mars till 5 april och sista handelsdag för teckningsoptionen är den 1 april. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner TO 7 att tillföras 10 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,5 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons