Antalet aktieägare i Sverige pekar fortsatt uppåt

Aktieägande fortsätter att öka i Sverige och under förra året låg antalet unika aktieägare på den högsta nivån sedan 2004.

Antalet unika aktieägare ökade med 267 331 under 2021, jämfört med utgången av 2020. Vid slutet av 2021 fanns det 2 706 979 unika aktieägare i Sverige.

Män är i större grad aktieägare än kvinnor. Andelen kvinnliga aktieägare var 17,6 procent, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med 2020. Motsvarande andel för män var 26,4 procent, en ökning med 2,4 procentenheter.

– Intresset för aktieägande på den svenska marknaden fortsätter att öka. Trots att pandemin präglat vårt samhälle i stor utsträckning, har allt fler valt att investera i aktier. Redan under 2020 såg vi en markant ökning av nya aktieägare, något som fortsatte under 2021. Flera rekordnoteringar har registrerats under året, både sett till det totala antalet aktieägare och marknadsvärdet på aktieinnehaven, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden.

Trenden med fler unga aktieägare fortsätter, en trend som pågått i över tio år. Under 2021 ökade åldersgruppen 21–30 år sin andel av antalet aktieägare från 12,7 procent till 13,3 procent. Åldersgruppen 31–40 år var den som ökade mest under 2021. Gruppens andel av det totala aktieägandet ökade från 14 procent till 15,6 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons