Annehems företrädesemission blev kraftigt övertecknad

Publicerad

Fastighetsbolaget Annehems företrädesemission blev kraftigt övertecknad, enligt det preliminära utfallet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Annehem kommer genom företrädesemissionen att tillföras 300 miljoner kronor före emissionskostnader.

Erbjudandet tecknades totalt till 199,7 procent av den önskade emissionsvolymen.
Företrädesemissionen blev således fulltecknad och inga garantiåtaganden kommer att behöva tas i anspråk.

Annehem emitterar 29,50 miljoner nya aktier och har därefter 88,49 miljoner aktier utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons