Annehem ökar förvaltningsresultatet

Publicerad

Fastighetsbolaget Annehem redovisar ett ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 63,8 miljoner kronor (54,0), en ökning med 18,1 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 56,5 miljoner kronor (46,2), en ökning med 22,3 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 18,2 miljoner kronor (16,1), en ökning med 13,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet exklusive valutakurseffekter uppgick till 27,5 miljoner kronor (24,1).

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -61,6 miljoner kronor (111,2). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 4,4 miljoner kronor (32,9).

Resultatet före skatt var -39,1 miljoner kronor (160,1).

Resultatet efter skatt blev -33,2 miljoner kronor (129,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,56 kronor (2,20).

Investeringar i befintliga fastigheter uppgick till 20,1 miljoner kronor (1,6).

Det långsiktiga substansvärdet var på 41,90 kronor per aktie (46,00) den 30 juni.

– Osäkerheten och instabiliteten i omvärlden kommer fortsätta ett tag och Annehem bevakar utvecklingen både globalt och lokalt för att vara redo. Nästkommande halvår ser jag fortsatt god aktivitet i vår operativa verksamhet samt att vi arbetar vidare med översyn av portföljen och vår finansiella stabilitet. Sammantaget är jag mycket nöjd med vår underliggande fastighetsverksamhet och de åtgärder som vi gjort för att begränsa våra risker under kvartalet, kommenterar vd Monica Fallenius i delårsrapporten.

Annehem, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter63,854,018,1%
Driftnetto56,546,222,3%
Förvaltningsresultat18,216,113,0%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-61,6111,2
Värdeförändringar derivat, totalt4,432,9-86,6%
Resultat före skatt-39,1160,1
Nettoresultat-33,2129,9
Resultat per aktie, kronor-0,562,20
Substansvärde per aktie, kronor41,9046,00-8,9%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons