Analyst Group ser potential i Fantasma Games framöver – nuvärde om 46 kronor i basscenario

Publicerad

Analysfirman Analyst Group ser i ett basscenario ett värde om 46 kronor per aktie i Fantasma Games och pekar ut spelbolagets nyliga accelererade tillväxttakt som drivande faktor. Det framgår av en färsk uppdragsanalys.

Analyst Group menar att Fantasma, som utvecklar och producerar spel till den globala casinomarknaden online, befinner sig i en expansiv tillväxtfas med en stark plattform för att inta nya och befintliga marknader.

De menar även att bolagets arbete kring nya avtal samt effektiviseringen av dess spelproduktion väntas bidra med en årlig nettoomsättningstillväxt om ungefär 46 procent mellan åren 2020-2024.

Samtidigt hävdar de att bolagets starka balansräkning möjliggör för ytterligare förvärv.

I basscenariot estimeras EBITDA-resultatet till 12 miljoner kronor 2024, vilket genom en applicerad forward-multipel om 11 gånger EV/EBITDA enligt firman motiverar ett nuvärde om 46 kronor per aktie.

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Annons