Analyst Group inleder bevakning på Lyckegård med 5 kronor i motiverat värde

Publicerad

Analyst Group inleder bevakning på jordbruksteknikbolaget Lyckegård med ett motiverat värde om 5 kronor, framgår det av en uppdragsanalys.

Framöver är bolagets kassa viktig att bevaka enligt Analyst Group. Vid kvartalets slut låg kassan på cirka 1,2 miljoner kronor och man har efter kvartalet gjort en nyemission på cirka 21,5 miljoner kronor.

”Givet detta blir kassan viktig att bevaka framgent, och det går enligt Analyst Group inte att utesluta ytterligare kapitalanskaffningar framöver. Det ska dock tilläggas att bolaget innehar en outnyttjad checkräkningskredit om cirka 4,3 miljoner kronor, vilken kan utnyttjas.”

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons