Analysguiden upprepar motiverat värde om 9 kronor för Alzecure Pharma

Publicerad

Analysguiden bibehåller sitt motiverade värde om 9 kronor för forskningsbolaget Alzecure Pharma, enligt en uppdragsanalys.

Under tredje kvartalet presenterades positiva data från fas 1-studien med Neurorestore ACD856 på Alzheimerkonferensen AAIC. Datan avseende potentiell neuroprotektiv och sjukdomsmodifierande effekt är speciellt betydande, och ACD856 är nu redo för fas 2, skriver analyshuset.

Bolaget genomför en företrädesemission om 31,7 miljoner kronor för att säkra finansiering in i 2024. Kapitalanskaffningen till 82,6 procent garanterad av huvudägare och bolagsledning. Vidare kan en övertilldelningsoption om 15 miljoner kronor komma att utnyttjas.

Alzecure arbetar med flera parallella läkemedelskandidater utifrån tre forskningsplattformar: NeuroRestore och Alzstatin inom Alzheimers, samt Painless inom smärta. Den längst framskridna kandidaten är Painless ACD440 som undersöks i en fas 2a-studie. Resultat från den väntas under sommaren 2023.

I skrivande stund står aktien i 3,92 kronor.

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-alzecure-pharma-har-momentum-och-sakrar-finansieringen-i-2024

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons