Analysguiden ser motiverat värde om 24,3-31,4 kronor i Flexion Mobile

Publicerad

Analysguiden ser ett motiverat värde om 24,3-31,4 kronor i brittiska teknikbolaget Flexion Mobile på 12-18 månaders sikt. Det framgår av en uppdragsanalys.

Under fjärde kvartalet omsatte bolaget 10,5 miljoner pund (6,9), vilket är en ökning om 52 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

”Den starka tillväxten förklaras delvis av säsongsmässiga effekter, då det fjärde kvartalet över lag är en stark period för spelbranschen. Detta, kombinerat med bolagets förmåga att förvalta den befintliga spelportföljen, gör avtryck i bolagets KPIer”, skriver analyshuset.

Analysfirman ser triggers i kommande spellanseringar där de förväntar sig stora lanseringar båda innevarande månad och kommande månader. Vidare ser de triggers i tilltagande marginaler och fortsatta satsningar på nya tillväxtalternativ. Emellertid ser man risk i ökande kostnadsmassa, avtagande tillväxt och hårdnande konkurrens.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

Annons