Analys på Polymer Factory – Kalqyl

Publicerad

Om läkemedelsbolag som utvecklar nästa generations läkemedel kan ses som guldgrävare, säljer Polymer Factory hackor och spadar till läkemedelsindustrin genom att erbjuda kritiska produkter som förbättrar läkemedelsleveransen.

Bolaget utvecklar och säljer dendritiska nanomaterial som kan användas för att ge effektivare medicinska behandlingar, exempelvis inom cancer och neurologiska sjukdomar. Utöver detta har bolaget utvecklat en kalibreringsteknologi som används i instrument inom masspektrometri. Masspektrometri är en metod som används bland annat för att detektera sjukdomar eller kvaliteten av en produkt. Bolagets kundlista är imponerande och deras dendritiska material används återkommande av stora och globala läkemedelsbolag såsom Novartis och Sanofi. Vidare finns intresse av bolagets kalibranter från instrumenttillverkare.

Börsnotering gjordes på Spotlight Stock Market under april 2021 med syfte att stärka organisationen och för att intensifiera försäljningen. I samband med noteringen genomfördes en nyemission på 13 MSEK som blev kraftigt övertecknad. Marknaden för dendritiska material uppgår till flera miljarder och kan bolaget möta efterfrågan är potentialen mycket stor. Polymer Factory är ett oupptäckt bolag och när marknaden hittar till det och förstår potentialen kan en uppvärdering ske.

https://www.kalqyl.se/feed/analys-polymer-factory

Research feed

Annons