AMF Företagsobligationsfond – fortsatt goda utsikter för företagsobligationer

Publicerad

Avkastningen i AMF Företagsobligationsfond uppgick till 1,4 procent under årets andra kvartal, vilket kan jämföras med 0,8 procent för fondens jämförelseindex.

Räntorna steg i början av året fram till mars då bankkrisen i USA och Schweiz ledde till ett globalt räntefall. Därefter har marknadsräntorna åter letat sig uppåt till högre, nästan årshögsta nivåer.

Företagsobligationsfonden uppvisade god avkastning i såväl absoluta som relativa termer. De höga räntenivåerna gav en bra absolutavkastning. Avkastningen fick också stöd av de generösa kreditspreadarna som långsamt rörde sig mot ett snävare intervall.

Inflationen visade sig ihärdig och de flesta centralbanker fortsatte med sina åtstramningar, om än i mildare takt. Riksbanken höjde styrräntan med 0,5 respektive 0,25 procentenheter i april och juni. I Sverige överraskade inflationen marginellt på uppsidan vilket fick Riksbanken att justera upp prognosen för styrräntan och man flaggade för minst en höjning till under hösten.

”Svensk ekonomi har varit mer motståndskraftig än man trodde när räntehöjningarna började och många företag har lyckats hålla vinsterna uppe genom kostnadsbesparingar och välfyllda orderböcker. Arbetsmarknaden har också varit relativt stabil då företagen har hållit hårt i personalen”, säger fondens förvaltare Johan Moeschlin.

Riskerna i fastighetsbranschen är dock fortsatt höga och några aktörer fick se sina kreditbetyg sänkas under kvartalet.

”Nedgraderingarna gjorde att vissa fondbolag blev tvungna att avyttra sina innehav till följd av placeringsregler, vilket skapade turbulens på kreditmarknaden.”

Fondens förvaltare har varit väldigt försiktiga till fastighetsobligationer och minskade exponeringen mot sektorn. Fonden deltog även i ett återköp från fastighetsbolaget Balder vars kreditbetyg försämrades under första kvartalet.

Förväntningarna om en lågkonjunktur har hittills kommit på skam, men förvaltaren menar att de högre räntorna förr eller senare kommer att börja bita och leda till lägre efterfrågan och svagare konjunktur.

”Vi tror att Riksbanken kan komma att behöva höja styrräntan mer än vad de prognostiserat om kronan fortsätter att försvagas, men en räntetopp bör vara inom räckhåll. Ett läge med en osäker konjunktur och höga marknadsräntor är fortsatt väldigt gynnsamt för en sparare i företagsobligationsfonden och till en låg risk”, avslutar Johan Moeschlin.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons