AMF Aktiefond Småbolag – kvalitetsbolag prioriteras från förvaltaren i den osäkra marknaden

Publicerad

AMF Aktiefond Småbolag gick under årets andra kvartal ned med 2,6 procent medan fondens jämförelseindex Carnegie Småbolagsindex (CSX) föll med 3,4 procent. Från botten i oktober har CSX stigit med 17 procent.

Fondens största övervikter i förhållande till index är NCAB, HMS och Hexatronic medan SAAB, Lundbergs och Sobi har underviktats.

Tre av fondens övervikter i förhållande till index gynnade avkastningen under kvartalet – NCAB, HMS och Swedencare. Hexatronic bidrog negativt, liksom Addnode och Beijer Ref.

Under kvartalet deltog fonden i nyemissioner i Castellum, JM, Renewcell och Sagax, samt köpte aktier i bland annat Nordnet, Vitrolife och Getinge.

Fondens jämförelseindex CSX viktades om i mitten av juni och viss anpassning har skett bland annat genom att samtliga aktier i Lifco sålts. Vidare såldes alla aktier i Arjo och Hemnet och efter en god kursutveckling minskades positionen i NCAB något. De största innehaven per utgången av perioden var Beijer Ref, Trelleborg och HMS Networks.

”Den senaste månaden har världens börser utvecklats bra trots att industrikonjunkturen känts trög med fallande inköpschefsindex. Vinstvarningar har kommit in inom skogs- och processindustrin”, säger fondens förvaltare Angelica Hanson.

Fondens förvaltare ser framför sig ett huvudscenario med måttlig lågkonjunktur, mildrad av att inflation och energipriser kommit ned samt en rekordsvag svensk krona. Den amerikanska centralbanken, Fed, har också pekat på fördelarna med att höja räntan i måttlig takt eftersom inflationen och arbetsmarknaden dämpats.

Inför halvårsrapporterna väntar sig Angelica Hanson en repris av första kvartalets rapporter, med bra leveranser tack vare en stark orderstock. Däremot väntas orderingången fortsätta nedåt. Flertalet industribolag ser en ganska stark efterfrågan men är beredda att vidta kostnadsprogram vid minsta tecken på dämpning.

”Det råder en osäkerhet kring när konjunkturnedgången verkligen biter, samt hur länge mer långsiktiga investeringar som infrastruktur- och energi kan hålla emot. För bygg- och konsumentrelaterade bolag är nedgången däremot redan ett faktum. I ett fortsatt osäkert läge håller vi fast vid kvalitetsbolag med långsiktig upprevideringspotential och gärna en mer stabil eftermarknadsandel.”

Hög skuldsättning, stora refinansieringsbehov, sänkta fastighetsvärden och ett snårigt korsägande har tryckt ned fastighetssektorn. Rädslan för att sektorn drar med sig banker i fallet har lockat in blankare. Portföljbolaget Sagax, inom logistik- och lagerfastigheter, genomförde tvärtom en offensiv emission och stärkte kassan med 2 miljarder kronor för att kunna utnyttja möjligheter.

”Den geopolitiska oron är fortsatt stor och den globala tillväxten mattas av. Det har även kommit en del svaga signaler kring styrkan i Kinas återhämtning. Marknaden är känslig för negativa nyheter, inklusive utvecklingen i Ukraina och dess totala påverkan. I övrigt avvaktar marknaden resultatet av Feds möte i Jackson Hole i augusti”, avslutar Angelica Hanson.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons