AMF Aktiefond Småbolag – fortsatt återhämtning bland småbolagen under det första kvartalet

Publicerad

AMF Aktiefond Småbolag steg 6,8 procent under det först kvartalet, medan fondens jämförelseindex CSRXSE steg med 6,2 procent.

Efter en försiktig inledning har de svenska småbolagsaktierna handlats upp under det första kvartalet och som grupp gått bättre än de större bolagen på Stockholmsbörsen. Den makroekonomiska osäkerheten påverkar dock fortsatt börserna globalt. Amerikansk inflationsstatistik har skapat en osäkerhet kring när och med hur mycket styrräntorna kan sänkas i år, vilket skapar viss volatilitet i marknaden.

”Samtidigt ser vi att bolagen fortsätter att utvecklas väl och starka bolagsrapporter har gett en ökad tilltro till vinstförväntningarna för helåret. Framtida räntesänkningar kan komma att gynna portföljens innehav. Bland annat genom fondens fastighetsexponering och exponering mot konsument- och teknikbolag”, säger fondens förvaltare Sophie Larsén.

De bolag i portföljen som bidrog mest till avkastningen under kvartalet var Addnode, Byggfakta och Invisio.

”Addnode, som säljer programvaror och tjänster till bland annat byggsektorn och industrisektorn, har delvis förändrat sin affärsmodell. Förra året skapade det osäkerhet kring bolagets framtida tillväxt och marginaler. I år har marknaden fått mer klarhet i de långsiktiga effekterna och aktien har handlats upp därefter”, säger Sophie Larsén.

I början av året kom ett bud på Byggfakta. Efter det första kvartalets utgång har budet höjts och AMF har nu accepterat den höjda budnivån. Budet innebär en premie på 42 procent jämfört med kursnivån i början av året.

Invisio är specialiserade på produkter inom ljudkommunikation och har försäljning främst mot försvarsindustrin. Bolaget har haft en mycket stark orderingång vilket har reflekterats i årets aktiekursutveckling. Ett annat bolag som utvecklats väl under det första kvartalet är Yubico.

”Yubico utvecklar lösningar inom cybersäkerhet, vilket är ett högaktuellt område. Bolaget har haft en stark tillväxt och vi ser positivt på bolagets framtid och den strukturella tillväxt som marknaden har.”

Av fondens innehav påverkade Sinch, Sweco och Medicover avkastningen negativt. Avsaknaden av aktier i Saab påverkade den relativa avkastningen negativt.

De största innehaven vid periodens slut var Beijer Ref, Trelleborg och Balder. Under kvartalet har Electrolux, Holmen och Fabege sålts ut helt från portföljen.

Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons