AMF Aktiefond Nordamerika – fonden vinnare på AI-drivet teknikrally

Publicerad

AMF Aktiefond Nordamerika steg med 15,6 procent under årets andra kvartal, medan fondens jämförelseindex steg med 13,1 procent. Nasdaqbörsen steg med 20 procent mätt i kronor – det bästa första halvåret sedan 1983, medan S&P 500 steg med 13 procent.

Den amerikanska aktiemarknaden hade ännu ett positivt kvartal, där en mycket stark rapport från chiputvecklaren Nvidia medförde stora uppgångar för teknikrelaterade aktier med exponering mot generativ artificiell intelligens. Entusiasmen kring ett genombrott för AI och positiva företagsresultat har lyft tekniksektorns dragningskraft.

”Uppgången var koncentrerad till ett antal större teknologibolag som Nvidia, Microsoft, Alphabet och Apple – som under kvartalet blev det första bolaget att nå ett börsvärde på 3 biljoner dollar efter en uppgång med 23 procent”, säger fondens förvaltare Ulf Alexandersson.

Utvecklingen för övriga bolag var mer modest, men samtliga elva sektorer noterade uppgångar i juni vilket gav en ökad bredd till börsutvecklingen. Dollarn stärktes med 4,6 procent mot kronan.

Överavkastningen kom huvudsakligen från ett antal av fondens teknikinnehav. Det största enskilda bidraget, en tredjedel av överavkastningen, kom från Nvidia som steg med 59 procent.

”Bolagets resultat och bättre än väntade prognos visar på betydande efterfrågan på alla produkter i datacenterverksamheten, främst driven av accelererade utgifter för generativ AI från molntjänsteleverantörer, konsumentinternetföretag, med mera.”

Andra positiva bidrag kom från Alphabet, Microsoft, IT-företaget ServiceNow, cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks, samt halvledarutrustningsbolaget KLA. Även läkemedelsbolaget Eli Lilly gav ett betydande bidrag efter en uppgång med 43 procent under kvartalet, man fortsätter att överträffa konkurrenterna vad beträffar pipeline och tillväxt.

Efter kvartalets starka uppgång i teknikrelaterade aktier har en del positioner minskats, men flera av de nämnda innehaven är fortfarande övervikter relativt index. En del adderingar har gjorts inom verkstad och finans. Fondens största innehav vid utgången av perioden var Apple, Microsoft och Alphabet.

Amerikansk ekonomi går bättre än väntat, hushållen fortsätter att konsumera och arbetslösheten är låg. Samtidigt har de överskottsbesparingar som ackumulerats under pandemin minskat avsevärt. PCE-inflationen för maj steg med 3,8 procent, en avmattning från en årlig ökning på 4,3 procent i april. Trots det prisar marknaden fortfarande in en hög sannolikhet för en räntehöjning i juli. I närtid ligger fokus på kvartalsrapporterna och utsikterna för det kommande halvåret.

”Fondens förvaltningsmodell, med ett koncentrerat antal kärninnehav och hög andel bolagsspecifik risk, fokuserar främst på bolagsurvalen, aktiernas värdering och mindre på marknadsvy. Historiskt sett har detta medfört en mer konsistent relativavkastning än vad jag tror att stora, riktade bet på hur marknaden eller ekonomin kommer utvecklas hade gjort”, avslutar Ulf Alexandersson.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons