Amerikanska råoljelager (DOE) sjönk med 2,6 miljoner fat under förra veckan, väntat +2,3

Publicerad

USAs lager av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med 2,6 miljoner fat under förra veckan. Marknaden räknade, enligt Bloomberg, med en ökning på 2,3 miljoner fat. Föregående veckas utfall var 4,5.

Bensinlagren minskade med 0,5 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,3 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -0,6.

Lagren av destillerad olja sjönk med 0,6 miljoner fat. Marknaden hade räknat med en minskning på 1,7 miljoner fat. Föregående veckas utfall var -0,6.

Statistiken presenteras av US Department of Energy, DOE.

USAv8Konsensusv7DOE råoljelager, förändring-2,62,34,5DOE bensinlager, förändring-0,5-1,3-0,6DOE destillerat oljelager, förändring-0,6-1,7-0,6Konsensusdata från Bloomberg

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire

Annons