Amerikansk myndighet granskar Blackrock, Vanguard och State Streets bankägande – WSJ

Publicerad

Den federala bankmyndigheten FDIC granskar om fondjättarna Blackrock, Vanguard och State Street verkligen agerar som passiva ägare i amerikanska banker. Det rapporterar Wall Street Journal med hänvisning till källor.

Två av medlemmarna i FDIC:s femmanna-kommitté har nyligen hållit samtal med Vanguard och Blackrock om deras innehav, enligt uppgift. En av dessa två personer är republikanen Jonathan McKernan, som också diskuterat frågan med övriga ledamöter inom kommittén.

Han uppger till WSJ att han har kommit med ett förslag om att förstärka myndighetens övervakning av fondförvaltarnas innehav i bankaktier. Han hoppas att kommittén kommer att rösta om frågan under de kommande veckorna.

”Vi måste göra mer för att faktiskt bekräfta att de tre stora inte utnyttjar sina stora ägarandelar för att utöva inflytande över FDIC-reglerade banker”, sade han.

Blackrock, Vanguard och State Street förvaltar tillsammans över 23 biljoner dollar. De två förstnämnda äger mer än 10 procent av aktierna i många amerikanska banker. Det är en gränsnivå som normalt avgör om en investerare anses ha ett kontrollerande inflytande över en bank.

För närvarande undantar tillsynsmyndigheterna de största kapitalförvaltarna från en rad betungande bankregler när man passerar ett ägande på över 10 procent, så länge de förblir passiva ägare. Det innebär att de inte bör utöva inflytande på ledning eller styrelse, inklusive framlägga åsikter, även om de kan påverka genom röstande i aktieägarfrågor.

https://www.wsj.com/finance/regulation/regulator-probes-blackrock-and-vanguard-over-huge-stakes-in-u-s-banks-b9f58619

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons