Ambea kallar till årsstämma den 12 maj

Publicerad

Aktieägarna i vård- och omsorgsbolaget Ambea kallas till årsstämma torsdagen den 12 maj i Solna.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 1,15 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår att Hilde-Britt Mellbye väljs till ny styrelseledamot samt att styrelseledamoten Yrjö Närhinen väljs till ny styrelseordförande. Nuvarande styrelseordförande Lena Hofsberger och styrelseledamoten Liselott Kilaas har avböjt omval. Omval föreslås av styrelseledamöterna Daniel Björklund, Gunilla Rudebjer och Samuel Skott. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner riktat till ledande befattningshavare och nyckelanställda.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons