Alzecures företrädesemission blev övertecknad

Publicerad

Forskningsbolaget Alzecures företrädesemission tecknades enligt det preliminära utfallet till 127,7 procent och blev därmed övertecknad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 73,1 procent med stöd av teckningsrätter och därtill inkom anmälningar utan stöd av teckningsrätter på 54,6 procent, vilket summerar till 127,7 procent.

Överteckningen innebär att styrelsen kan komma att utnyttja övertilldelningsoptionen att emittera ytterligare 2,35 miljoner aktier. Bolaget kommer vid utnyttjande av övertilldelningsoptionen att tillföras 40,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Inga emissionskostnader utgår för de emissionsgarantier Alzecure erhöll i samband med emissionen och som ej utnyttjades.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons