Alphahelix redovisar förlust för Q4

Publicerad

Life science-bolaget Alphahelix redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk 39,0 procent till 6,1 miljoner kronor (10).

”Försäljningen under året minskade med -23,9 procent, en utveckling som inte lever upp till vår ambition. Det fjärde kvartalet mötte utmanande jämförelsesiffror för distributionsverksamheten då vi såg stark instrumentförsäljning i kvartalet föregående år”, säger vd Joakim Grånemo.

Bruttoresultatet blev 2 miljoner kronor (4,8), med en bruttomarginal på 32,8 procent (48,0).

Rörelseresultatet blev -4,3 miljoner kronor (0,0).

Resultatet före och efter skatt var -4,3 miljoner kronor (0).

Resultat per aktie uppgick till -0,07 kronor (0,0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,8 miljoner kronor (2,0).

Alphahelix, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning6,110-39,0%
Bruttoresultat24,8-58,3%
Bruttomarginal32,8%48,0%
Rörelseresultat-4,30,0
Resultat före skatt-4,30
Nettoresultat-4,30
Resultat per aktie, kronor-0,070,0
Kassaflöde från löpande verksamhet-0,82,0

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons