Alphahelix föreslår ett nyval till styrelsen

Publicerad

Aktieägarna i life science-bolaget Alphahelix kallas till årsstämma torsdagen den 29 juni i Nacka.
Det finns också möjlighet att delta digitalt via mötesverktyget Zoom.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Styrelsen föreslås utökas från fem till sex ledamöter. Nyval föreslås av Tobias Schön som styrelseledamot. Han är privatinvesterare och äger 3,26 miljoner aktier i Alphahelix.

Omval föreslås av styrelseordförande Ulrica Karlsson och styrelseledamöterna Artur Aira, Neven Zoric, Joakim Grånemo samt Mikael Havsjö.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 12,68 miljoner nya aktier.

Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att emittera aktier som vederlag för förvärvet av Life Genomics, där en avsiktsförklaring har ingåtts.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons